Bảy Ba - Phim ngắn | Phimvn.Top
Admin

Bảy Ba - Phim ngắn

Bảy Ba - Phim ngắn
Xem phim Việt Nam - Bảy Ba - Phim ngắn.
Bảy Ba | Lông Tơ | By 7 Film Fest
Câu chuyện nói về một cậu thanh niên mới lớn háo thắng, thích độ xe và thường xuyên vi phạm luật giao thông. Một lần cậu gặp một hồn ma người đàn ông cầm cây búa đồ chơi. Hồn ma này luôn đánh vào đầu Khoa khi Khoa phạm luật.
Tags: yeah1 phim, short film, long to, lông tơ, bay ba, bảy ba, mac can, mạc can, 7 film fest, an toan giao thong, an toàn giao thôn, #phimvn

Loading...

Comments